Index 00165/00. Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne.
Rectorul Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu.


Index 00165/00. Garanţi de integritate // Integrity guarantors ►R

Prof.Marius Bojiţă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Acad. Ioan-Aurel POP, Rectorul Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Acad. Jaime Gil ALUJA, preşedintele Academiei Regale Spaniole de Ştiinţe Economice şi Financiare: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Prof.Sherif SULTAN, Vicepreşedinte al Societăţii Modiale de Chirurgie Vasculară: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Academician Mugur Isărescu, Preşedintele Băncii naţionale a Romāniei: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.