Index 00138/02. Agenţi favorizatori ai plagiatului ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Romāne
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Gheorghe CONSTANTIN, director.
George COLANG, redactor şef.
Gabriel COLEC, redactor.
Costel MATEI, redactor.
Dan VASILESCU, redactor.
Dr. Mircea FLONTA, membru corespondent al Academiei Romāne; membru colegiu ştiinţific.
Dr. Vasile MORAR, Universitatea din Bucureşti; membru colegiu ştiinţific.
Dr.Petru DUNCA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare; membru colegiu ştiinţific.
Dr. Florinel RADU, HES-SO, Universitatea de Stiinţe Aplicate, Lausanne, Franţa; membru colegiu ştiinţific.
Dr. Ilie BĂDESCU, Universitatea din Bucureşti; membru colegiu ştiinţific.
Dr. Gheorghe CONSTANTIN, Universitatea din Bucureşti; membru colegiu ştiinţific.

Index 00138/02. Garanţi de integritate ►R

Nu este cazul.