Index 00137/06. Agenţi favorizatori ai plagiatului ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţămāntul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti.
Dr. Mihail Iancovici, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; Chief editor.
Dr. Adrian Bejan, Duke University, U.S.A; editorial board.
Dr.Dan Gabriel Cacuci, Karlsruhe University, Germany; editorial board.
Dr. Tiberiu Catalina, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Dan Creţu, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Radu Damian, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Michele Fanelli, Institute for Hydraulic and Structural Research, Italy; editorial board.
Dr. Yves Fautrelle, Grenoble Institute of Technology, France; editorial board.
Dr. Roger Frank, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, France; editorial board.
Dr. Dan Frangopol, Lehigh University, U.S.A.; editorial board.
Dr. Mircea Dan Grigoriu, Cornell University, U.S.A.; editorial board.
Dr. Vlad Iordache, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Zoia Manolescu, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Iacint Manoliu, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Acad. Panaite Mazilu, Romania; editorial board.
Dr. Constantin Pavel, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Iordan Petrescu, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Acad. Marius Sabin Peculea, Romania; editorial board.
Dr. Ştefan Rusu, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Philippe Rigo, University of Liege, Belgium; editorial board.
Dr. Ioan Sebeşan, University Politehnica of Bucharest, Romania; editorial board.
Dr. Gunter Schmitt, Karlsruhe University, Germany; editorial board.
 


Index 00137/06. Garanţi de integritate ►R

Dr.Dan Gabriel Cacuci, Karlsruhe University, Germany; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti.
Dr. Michele Fanelli, Institute for Hydraulic and Structural Research, Italy; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti.
Acad. Panaite Mazilu, Romania; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti.
Prof.Alain DASSARGUES, Universitatea din Liege, Belgia; d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii Tehnice de Construcţii, Bucureşti.