Index 00050. Publicat la 13 septembrie 2012.
Agenţi favorizatori ai plagiatului // Plagiarism enhancer agents ►R

Ministrul Educaţiei Naţionale..
Preşedintele Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior.
Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.
Preşedintele Academiei Române, Bucureşti.
Rectorul Universităţii "Vasile Alecsandri", Bacău.
Prof. dr. Valentin Nedeff, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: redactor şef al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. G. Lazăr, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: membru în colegiul editorial al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Dr. Emilian Moşnegutu, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: membru în colegiul editorial al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Dr. Mirela Panainte, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: membru în colegiul editorial al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Ing. Carmen Savin, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: membru în colegiul editorial al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Ing. Cobrea Codrin, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: membru în colegiul editorial al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Acad. Radu Voinea, recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field) (ROM)
Prof. Z. Krivokapic, Univ. of Muntenegro, Podgorica: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. Şt. Ababei, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. Gabriel Lazăr, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof I. Abrudan, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. J .M.L. de Luzuiiaga Fernandez, University of Zaragoza, Spain; recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. N. Alexandrescu, Univ.Politehnica Bucureşti: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. AI. Marin (MOL): recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof M. Agop, Universitatea Tehnică “G.Asachi” Iaşi: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. M. Macoveanu, Universitatea Tehnică “G.Asachi”, Iaşi: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. I. Băişan, Univ. Tehnică “G.Asachi” Iaşi: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. N. Mihaylov, Universitatea din Ruse, Bulgaria: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. L. Bibire, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. M. Muscă, Universitatea Tehnică “G.Asachi” Iaşi: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. M. Cabibbo, Univ. Politecnica Delle Marche, Ancona, Italia: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. V. Năstăsescu, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. T. Căsăndroiu, Univ.Politehnica Bucureşti: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. V. Neculăiasa, Univ. Tehnică “G.Asachi” Iaşi; recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. R. Coteţiu, Universitatea de Nord, Baia Mare: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. V. Nedeff, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. Al. Crăciun (MOL): recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. G. Nicoletto, Univ. degli Studi di Parma, Italia:recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. M. Creţu (ROM): recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. Gh. Pintilie, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. S. Creţu, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. O. Pruteanu, Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Iaşi: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. I. Cristea, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. G. Pluvinage, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, France: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. P. Dasič, High Technological Technical School Krusevac, Serbia: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. M. Radovanovic, University of Nis, Serbia: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. S. Ekinovic, University of Zenica, Bosnia and Herzegovina: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. D. Rotar, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău (ROM)
Prof. A. Fînaru, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. Tiberiu Rusu, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. V. Gîngu (ROM) : recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. C. Schnakovszky, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. Lucian Gavrilă, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. G. Sin, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. R. Iatan, Univ.Politehnica Bucureşti: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. V. Ulmanu, Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. N. Iliescu, Univ.Politehnica Bucureşti; membru al Academiei de ştiinţe tehnice din România: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. Ch. Vezirov, Universitatea din Ruse, Bulgaria: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. V.V. Jinescu, Univ.Politehnica Bucureşti; membru al Academiei de ştiinţe tehnice din România: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).
Prof. V. Zichil, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău: recenzor al publicaţiei MOCM (Modelling and Optimization in the Machines Building Field).


Index 00050. Publicat la 13 septembrie 2012.
Garanţi de integritate // Integrity guarantors►R

Preşedintele S.C. PAMBAC S.A. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Preşedintele S.C. CONIMPULS S.A. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Directorul General S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Directorul S.C. SERVCHIMEX S.R.L. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Directorul General S.C. CET S.A. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultății de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Directorul General Adjunct S.C. Mecanica Ceahlău S.A., Piatra Neamţ, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Directorul General S.C. AMURCO S.A. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Preşedintele S.C. AGRICOLA S.A. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Directorul General S.C. ELMET INTERNAŢIONAL S.R.L. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Preşedintele S.C. WMW S.A. Bacău, membru de onoare al Consiliului Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Directorul General S.C. UTON S.A. Oneşti, membru de onoare al Consiliului Facultății de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Prof. Maricel AGOP: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii ‚V.Alecsandri’, Bacău.
Prof. Nicolay Petrov MIHAILOV: Universitatea "Angel Kanchev", Ruse, Bulgaria: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii ‚V.Alecsandri’, Bacău.
Prof. Marco GILLI, Universitatea Politehnică, Torino, Italia: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii ‚V.Alecsandri’, Bacău.
Prof. Doina BANCIU, Universitatea din Bucureşti; Preşedinte al Consiliului de Administraţie al I.C.I. Bucureşti; membru al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Academiei: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii ‚V.Alecsandri’, Bacău.
Acad.Eugen SIMION: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii ‚V.Alecsandri’, Bacău.
Prof. Ştefan AVĂDANEI: Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi: d.h.c. (doctor honoris causa) al Universităţii ‚V.Alecsandri’, Bacău.


Index 00050. Publicat la 13 septembrie 2012.
Mediatori sociali ►R

► Mediafax ► Primăria Municipiului Bacău ► Capital ► Europa FM. ►Radio România ► Prof.Klaus Iohannis, Preşedintele României. ► Dr.Victor Viorel Ponta, Premierul României. ►Tribunalul Bacau ►Universitatea George Bacovia ►Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie ► International Anti-Corruption Academy – IACA ► Asociaţia Generale a Inginerilor din România ► Inspectoratul Şcolar Bacau. ► Clipa Magazine, SUA. ► Monica Macovei, europarlamentar. ►Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) ► Inspectoratul Scolar al Municipiului Bacau ► Judecătoria Bacău. ► Curtea de Apel Bacău. ►Avram Constantin, deputat al României ►Ciubotaru Lucian-Manuel, deputat al României ►Iancu Iulian, deputat al României ►Melinte Ion, deputat al României ►Palăr Ionel, deputat al României ► Smarandache Miron Alexandru, deputat al României ► Vreme Valerian, deputat al României ► Dumitru-Marcel Bujor, senator al României ► Dragoş Luchian, senator al României ► Dan Tătaru, senator al României